Misja

W sytuacji pojawienia się dziecka niepełnosprawnego (nueronietypowego) w rodzinie, nagle matka musi stać się pielęgniarką, terapeutą, lekarzem, organizatorem funduszy i dobrą matką w jednym. Dobrą matką może być z natury, ale z resztą najzwyczajniej w świecie nie musi sobie poradzić. Żadna Rodzina nie udźwignie sama skutków niepełnosprawności, tak po prostu. Ani finansowo, ani logistycznie, ani emocjonalnie. Fundacja powstała z myślą niesienia pomocy niepełnosprawnym (neuronietypowym) dzieciom i ich rodzinom. Rodzinę, Fundacja traktuje holistycznie i działa kompleksowo na jej rzecz.

Celem Fundacji…

jest stworzenie systemu wsparcia środowiskowego dla Rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i wprowadzenie rozwiązań zmierzających do szeroko rozumianego wyrównywania szans. Szczególną pomoc kierujemy do Rodzin w procesie od żałoby po diagnozie do akceptacji niepełnosprawności, ciężkiej choroby lub śmierci bliskiej osoby.

Fundacja pomaga Rodzinom i dzieciom neuronietypowym w terapii, rozwoju i osiągnięciu jak najlepszej jakości życia. Celem długofalowym Fundacji jest działanie na rzecz równoprawnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich Rodzin w życiu społecznym poprzez terapię, naukę i pracę. Działanie w celu integracji podopiecznych i ich Rodzin w środowisku lokalnym i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Pojawienie się dziecka neuronietypowego powoduje, że cała Rodzina staje się „neuronietypowa”. Zmieniają się jej potrzeby, zmieniają się jej wartości, zmieniają się jej cele. Nie wystarczy tylko rehabilitacja, czy pieniądze! Potrzebne jest wsparcie dla całej Rodziny jako fundamentu.

CHCEMY…

Chcemy więc wspierać matki, bo wiemy czym jest ich ból i determinacja…

Chcemy wspierać ojców, bo wiemy jak ważni się w procesie rehabilitacji czy leczenia…

Chcemy wspierać rodzeństwo, bo w niczym nie zawinili, a należy im się najlepszy start w życiu…

Chcemy wspierać samych neuronietypowych, bo oni są najważniejsi…

Chcemy wspierać dziadków, babcie, ciocie i innych członków rodzin, bo zasługują na pełne zrozumienie sytuacji…

Naszą misją jest szeroko rozumiane wsparcie Rodzin w dążeniu do pełnego i szczęśliwego życia!

Wizja

Istota wizji polega na:

Z inicjatywy Fundacji powstaną miejsca, które będą odpowiadać potrzebom neuronietypowych na każdym etapie życia. Będziemy wspierać ich poprzez terapię, edukację, a także poprzez pracę. Dążymy do tego, by każdy z naszych podopiecznych otrzymał jak najwięcej szans na lepsze życie.